Wikang Filipino(Filipino)

listahan ng video


かさじぞう
Ang Mga Jizo at Salakot ni Lolo (Chattybook)
かぐやひめ
Kaguyahime, prinsesa ng kawayan(Chattybook)
はなさかじい
Ang Matapat na Lolong nagpasibol ng mga Bulaklak (Chattybook)
さるかに
Ang away ng alimango at ng unggoy(Chattybook)
つるのよめさま
Ang Napangasawang Ibong Tagak(Chattybook)
うらしまたろう
Urashima Taro(Chattybook)

布の絵本 おはよう おやすみ
Magandang Umaga, Magandang Gabi
かずのほん
Numero

目黒区子ども条例のえほん
Nagawa mo, Timmy! (Chattybook)
目黒区環境えほん
Ang Pangarap ni Float, Ang Osong Puti (Chattybook)

Eezo, Carlos (Chattybook)
Eezo, Carlos (Chattybook)

大阪市人権絵本
Tuldok at tuldok (Chattybook)

Ang Atomic Bomb sa Nagasaki (Chattybook)
Ang Atomic Bomb sa Nagasaki (Chattybook)

ごんぎつね
Gon, ang batang kitsune(Chattybook)
あめだま
Kendi(Chattybook)