Wikang Filipino(Filipino)

listahan ng video


かさじぞう
Ang Mga Jizo at Salakot ni Lolo (にほんご付きChattybook)
かぐやひめ
Kaguyahime, prinsesa ng kawayan(にほんご付きChattybook)
はなさかじい
Ang Matapat na Lolong nagpasibol ng mga Bulaklak (にほんご付きChattybook)
さるかに
Ang away ng alimango at ng unggoy(にほんご付きChattybook)
つるのよめさま
Ang Napangasawang Ibong Tagak(にほんご付きChattybook)
うらしまたろう
Urashima Taro(にほんご付きChattybook)

布の絵本 おはよう おやすみ
Magandang Umaga, Magandang Gabi(にほんご付きChattybook)
かずのほん
Numero

目黒区子ども条例のえほん
Nagawa mo, Timmy! (Chattybook)
目黒区環境えほん
Ang Pangarap ni Float, Ang Osong Puti (Chattybook)

Eezo, Carlos (Chattybook)
Eezo, Carlos (Chattybook)

大阪市人権絵本
Tuldok at tuldok (Chattybook)

Ang Atomic Bomb sa Nagasaki (Chattybook)
Ang Atomic Bomb sa Nagasaki (Chattybook)

ごんぎつね
Gon, ang batang kitsune(Chattybook)
あめだま
Kendi(にほんご付きChattybook)